دانلود اپلیکیشن
Shawn Levy

Shawn Levy

کارگردانی فیلم1

پوستر مرد آزاد
دو زیرنویس
مرد آزاد
Free Guy
2021

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر مرد آزاد
دو زیرنویس
مرد آزاد
Free Guy
2021
پوستر تاریک‌ترین ذهن‌ها
تاریک‌ترین ذهن‌ها
The Darkest Minds
2018
پوستر ورود
ورود
Arrival
2016

کارگردانی سریال4

پوستر چیزهای عجیب - فصل سوم - قسمت 3
چیزهای عجیب - فصل سوم - قسمت 3
Stranger Things
2019
پوستر چیزهای عجیب - فصل سوم - قسمت 4
چیزهای عجیب - فصل سوم - قسمت 4
Stranger Things
2019
پوستر چیزهای عجیب - فصل اول - قسمت 3
چیزهای عجیب - فصل اول - قسمت 3
Stranger Things
2016
پوستر چیزهای عجیب - فصل اول - قسمت 4
چیزهای عجیب - فصل اول - قسمت 4
Stranger Things
2016