دانلود اپلیکیشن
Paul Dano

Paul Dano

بازیگری فیلم6

پوستر بتمن
بتمن
The Batman
2022
پوستر خانواده فیبلمن
دو زبانه
خانواده فیبلمن
The Fabelmans
2022
پوستر گناهکار
گناهکار
The Guilty
2021
پوستر زندانی‌ها
زندانی‌ها
Prisoners
2013
پوستر جایی که موجودات وحشی هستند
جایی که موجودات وحشی هستند
Where the Wild Things Are
2009
پوستر خون به پا خواهد شد
خون به پا خواهد شد
There Will Be Blood
2007

کارگردانی فیلم1

پوستر حیوانات وحشی
حیوانات وحشی
Wildlife
2018

نویسندگی فیلم1

پوستر حیوانات وحشی
حیوانات وحشی
Wildlife
2018

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر حیوانات وحشی
حیوانات وحشی
Wildlife
2018