دانلود اپلیکیشن
Eddie Gorodetsky

Eddie Gorodetsky

بازیگری فیلم1

پوستر پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
دو زبانه
پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
Glass Onion: A Knives Out Mystery
2022