دانلود اپلیکیشن
Ingrid Bisu

Ingrid Bisu

بازیگری فیلم2

پوستر احضار 3:شیطان مرا وادار کرد
احضار 3:شیطان مرا وادار کرد
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
2021
پوستر راهبه
راهبه
The Nun
2018