دانلود اپلیکیشن
Anne Hathaway

Anne Hathaway

بازیگری فیلم5

پوستر خانه نشین
خانه نشین
Locked Down
2021
پوستر جادوگرها
دو زبانه
جادوگرها
The Witches
2020
پوستر آلیس در آنسوی آینه
آلیس در آنسوی آینه
Alice Through the Looking Glass
2016
پوستر میان ستاره‌ای
میان ستاره‌ای
Interstellar
2014
پوستر شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
The Dark Knight Rises
2012

بازیگری سریال1

پوستر انفرادی
انفرادی
Solos
2021