خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Jaeden Martell

Jaeden Martell

بازیگری فیلم2

پوستر چاقوکشی
چاقوکشی
Knives Out
2019
پوستر آن: قسمت دوم دو زبانه
آن: قسمت دوم
It Chapter Two
2019

بازیگری سریال1

پوستر دفاع از جیکوب
دفاع از جیکوب
Defending Jacob
2020