دانلود اپلیکیشن
Jodie Foster

Jodie Foster

بازیگری فیلم3

پوستر موریتانی
موریتانی
The Mauritanian
2021
پوستر نقشه پرواز
نقشه پرواز
Flightplan
2005
پوستر سکوت بره ها
سکوت بره ها
The Silence of the Lambs
1991