دانلود اپلیکیشن
Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis

بازیگری فیلم3

پوستر هالووین می‌کشد
هالووین می‌کشد
Halloween Kills
2021
پوستر چاقوکشی
چاقوکشی
Knives Out
2019
پوستر هالووین
هالووین
Halloween
2018