دانلود اپلیکیشن
Ana de Armas

Ana de Armas

بازیگری فیلم5

پوستر مرد خاکستری
مرد خاکستری
The Gray Man
2022
پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021
پوستر چاقوکشی
چاقوکشی
Knives Out
2019
پوستر فراتر از سرعت
فراتر از سرعت
Overdrive
2017
پوستر دست‌های سنگی
دست‌های سنگی
Hands of Stone
2016