دانلود اپلیکیشن
Daniel Craig

Daniel Craig

بازیگری فیلم8

پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021
پوستر چاقوکشی
چاقوکشی
Knives Out
2019
پوستر لوگان خوش شانس
لوگان خوش شانس
Logan Lucky
2017
پوستر اسپکتر
دو زیرنویس
اسپکتر
Spectre
2015
پوستر رگبار
دو زیرنویس
رگبار
Skyfall
2012
پوستر مقاومت
مقاومت
Defiance
2008
پوستر ذره‌ای آرامش
دو زیرنویس
ذره‌ای آرامش
Quantum of Solace
2008
پوستر کازینو رویال
دو زیرنویس
کازینو رویال
Casino Royale
2006