دانلود اپلیکیشن
Ram Bergman

Ram Bergman

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
دو زبانه
پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
Glass Onion: A Knives Out Mystery
2022
پوستر چاقوکشی
چاقوکشی
Knives Out
2019
پوستر پاپیون
پاپیون
Papillon
2017