دانلود اپلیکیشن
Angelina Jolie

Angelina Jolie

بازیگری فیلم8

پوستر جاودانه‌ها
جاودانه‌ها
Eternals
2021
پوستر کسانیکه آرزوی مرگ مرا دارند
کسانیکه آرزوی مرگ مرا دارند
Those Who Wish Me Dead
2021
پوستر دور برو
دور برو
Come Away
2020
پوستر ایوان بی همتا
ایوان بی همتا
The One and Only Ivan
2020
پوستر بدخواه: معشوقه شر دوبله
بدخواه: معشوقه شر
Maleficent: Mistress of Evil
2019
پوستر پاندای کونگ‌فو کار ۳
پاندای کونگ‌فو کار ۳
Kung Fu Panda 3
2016
پوستر سالت
سالت
Salt
2010
پوستر بچه جایگزین
بچه جایگزین
Changeling
2008

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر ایوان بی همتا
ایوان بی همتا
The One and Only Ivan
2020
پوستر بدخواه: معشوقه شر دوبله
بدخواه: معشوقه شر
Maleficent: Mistress of Evil
2019