دانلود اپلیکیشن
Rian Johnson

Rian Johnson

کارگردانی فیلم2

پوستر پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
دو زبانه
پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
Glass Onion: A Knives Out Mystery
2022
پوستر چاقوکشی
چاقوکشی
Knives Out
2019

نویسندگی فیلم2

پوستر پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
دو زبانه
پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
Glass Onion: A Knives Out Mystery
2022
پوستر چاقوکشی
چاقوکشی
Knives Out
2019

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
دو زبانه
پیاز شیشه‌ای: یک معمای چاقوکشی
Glass Onion: A Knives Out Mystery
2022
پوستر چاقوکشی
چاقوکشی
Knives Out
2019

کارگردانی سریال3

پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 4
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 4
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 14
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 14
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 10
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 10
Breaking Bad
2010