دانلود اپلیکیشن
Lorenzo Di Bonaventura

Lorenzo Di Bonaventura

تهیه کنندگی فیلم8

پوستر تبدیل شوندگان: ظهور جانوران
تبدیل شوندگان: ظهور جانوران
Transformers: Rise of the Beasts
2022
پوستر چشمان مار: منشأ جی.آی. جیو
چشمان مار: منشأ جی.آی. جیو
Snake Eyes: G.I. Joe Origins
2021
پوستر بی‌ نهایت
بی‌ نهایت
Infinite
2021
پوستر رازهایی که ما نگه می‌داریم
رازهایی که ما نگه می‌داریم
The Secrets We Keep
2020
پوستر مگ
مگ
The Meg
2018
پوستر تنها شجاعان
تنها شجاعان
Only the Brave
2017
پوستر سالت
سالت
Salt
2010
پوستر تیرانداز
تیرانداز
Shooter
2007