دانلود اپلیکیشن
Bill Farmer

Bill Farmer

بازیگری فیلم5

پوستر گرینچ
گرینچ
The Grinch
2018
پوستر من نفرت‌انگیز ۳
دو زبانه
من نفرت‌انگیز ۳
Despicable Me 3
2017
پوستر شیرشاه یک و نیم (قسمت سوم)
شیرشاه یک و نیم (قسمت سوم)
The Lion King 1½
2004
پوستر داستان اسباب‌بازی ۲
داستان اسباب‌بازی ۲
Toy Story 2
1999
پوستر داستان اسباب‌بازی
داستان اسباب‌بازی
Toy Story
1995

بازیگری سریال1

پوستر آمفیبیا
آمفیبیا
Amphibia
2019 - 2021