دانلود اپلیکیشن
Pierre Coffin

Pierre Coffin

بازیگری فیلم4

پوستر مینیون‌ها: ظهور گرو
مینیون‌ها: ظهور گرو
Minions: The Rise of Gru
2022
پوستر مینیون ها در تعطیلات ویژه
مینیون ها در تعطیلات ویژه
Illumination Presents: Minions Holiday Special
2020
پوستر من نفرت‌انگیز ۳
دو زبانه
من نفرت‌انگیز ۳
Despicable Me 3
2017
پوستر منِ نفرت انگیز
منِ نفرت انگیز
Despicable Me
2010

کارگردانی فیلم2

پوستر من نفرت‌انگیز ۳
دو زبانه
من نفرت‌انگیز ۳
Despicable Me 3
2017
پوستر منِ نفرت انگیز
منِ نفرت انگیز
Despicable Me
2010

نویسندگی فیلم1

پوستر مینیون ها در تعطیلات ویژه
مینیون ها در تعطیلات ویژه
Illumination Presents: Minions Holiday Special
2020