دانلود اپلیکیشن
Bill Paxton

Bill Paxton

بازیگری فیلم4

پوستر لبه‌ی فردا
لبه‌ی فردا
Edge of Tomorrow
2014
پوستر شبگرد
شبگرد
Nightcrawler
2014
پوستر یو 571
یو 571
U-571
2000
پوستر نابودگر
نابودگر
The Terminator
1984