دانلود اپلیکیشن
Clint Eastwood

Clint Eastwood

بازیگری فیلم4

پوستر گرن تورینو
گرن تورینو
Gran Torino
2008
پوستر نابخشوده
نابخشوده
Unforgiven
1992
پوستر خوب، بد، زشت
خوب، بد، زشت
The Good, the Bad and the Ugly
1966
پوستر برای چند دلار بیشتر
برای چند دلار بیشتر
For a Few Dollars More
1965

کارگردانی فیلم5

پوستر ماچو گریه کن
ماچو گریه کن
Cry Macho
2021
پوستر بچه جایگزین
بچه جایگزین
Changeling
2008
پوستر گرن تورینو
گرن تورینو
Gran Torino
2008
پوستر نامه‌هایی از ایوو جیما
نامه‌هایی از ایوو جیما
Letters from Iwo Jima
2006
پوستر نابخشوده
نابخشوده
Unforgiven
1992

تهیه کنندگی فیلم4

پوستر بچه جایگزین
بچه جایگزین
Changeling
2008
پوستر گرن تورینو
گرن تورینو
Gran Torino
2008
پوستر نامه‌هایی از ایوو جیما
نامه‌هایی از ایوو جیما
Letters from Iwo Jima
2006
پوستر نابخشوده
نابخشوده
Unforgiven
1992