دانلود اپلیکیشن
Riz Ahmed

Riz Ahmed

بازیگری فیلم4

پوستر صدای متال
صدای متال
Sound of Metal
2020
پوستر ونوم
ونوم
Venom
2018
پوستر شبگرد
شبگرد
Nightcrawler
2014
پوستر فرمانده
فرمانده
Centurion
2010

بازیگری سریال1

پوستر از شب
از شب
The Night Of
2016