دانلود اپلیکیشن
Avi Arad

Avi Arad

تهیه کنندگی فیلم9

پوستر موربیوس
موربیوس
Morbius
2022
پوستر آنچارتد
آنچارتد
Uncharted
2022
پوستر ونوم: بگذارید کارنیج بیاید
ونوم: بگذارید کارنیج بیاید
Venom: Let There Be Carnage
2021
پوستر ونوم
ونوم
Venom
2018
پوستر مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی
دو زبانه
مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی
Spider-Man: Into the Spider-Verse
2018
پوستر مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲
مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲
The Amazing Spider-Man 2
2014
پوستر مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز
مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز
The Amazing Spider-Man
2012
پوستر مرد عنکبوتی ۳
مرد عنکبوتی ۳
Spider-Man 3
2007
پوستر مرد عنکبوتی ۲
مرد عنکبوتی ۲
Spider-Man 2
2004