دانلود اپلیکیشن
Stephen Root

Stephen Root

بازیگری فیلم7

پوستر نقاشی
نقاشی
Paint
2023
پوستر چهار روز خوب
چهار روز خوب
Four Good Days
2021
پوستر تراژدی مکبث
تراژدی مکبث
The Tragedy of Macbeth
2021
پوستر بامب ‌شل
بامب ‌شل
Bombshell
2019
پوستر برو بیرون
برو بیرون
Get Out
2017
پوستر در جست و جوی دوری
در جست و جوی دوری
Finding Dory
2016
پوستر جایی برای پیرمردها نیست
جایی برای پیرمردها نیست
No Country for Old Men
2007