خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Betty Gabriel

Betty Gabriel

بازیگری فیلم2

پوستر ارتقاء
ارتقاء
Upgrade
2018
پوستر برو بیرون
برو بیرون
Get Out
2017

بازیگری سریال1

پوستر دفاع از جیکوب
دفاع از جیکوب
Defending Jacob
2020