دانلود اپلیکیشن
Betty Gabriel

Betty Gabriel

بازیگری فیلم3

پوستر ارتقاء
ارتقاء
Upgrade
2018
پوستر برو بیرون
برو بیرون
Get Out
2017
پوستر فیلم پاکسازی : سال انتخابات
فیلم پاکسازی : سال انتخابات
The Purge: Election Year
2016

بازیگری سریال1

پوستر دفاع از جیکوب
دفاع از جیکوب
Defending Jacob
2020