دانلود اپلیکیشن
Joseph Bishara

Joseph Bishara

بازیگری فیلم3

پوستر آنابل: آفرینش
دو زبانه
آنابل: آفرینش
Annabelle: Creation
2017
پوستر احضار 2
احضار 2
The Conjuring 2
2016
پوستر احضار
احضار
The Conjuring
2013

آهنگسازی فیلم2

پوستر نامقدس
نامقدس
The Unholy
2021
پوستر احضار
احضار
The Conjuring
2013