دانلود اپلیکیشن
Samara Lee

Samara Lee

بازیگری فیلم2

پوستر آنابل به خانه می‌آید
آنابل به خانه می‌آید
Annabelle Comes Home
2019
پوستر آنابل: آفرینش
دو زبانه
آنابل: آفرینش
Annabelle: Creation
2017