دانلود اپلیکیشن
Miranda Otto

Miranda Otto

بازیگری فیلم4

پوستر آنابل: آفرینش
دو زبانه
آنابل: آفرینش
Annabelle: Creation
2017
پوستر ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003
پوستر ارباب حلقه ها: دو برج
ارباب حلقه ها: دو برج
The Lord of the Rings: The Two Towers
2002
پوستر خط باریک سرخ
خط باریک سرخ
The Thin Red Line
1998