دانلود اپلیکیشن
David F. Sandberg

David F. Sandberg

بازیگری فیلم1

پوستر شزم
شزم
Shazam!
2019

کارگردانی فیلم2

پوستر شزم
شزم
Shazam!
2019
پوستر آنابل: آفرینش
دو زبانه
آنابل: آفرینش
Annabelle: Creation
2017