دانلود اپلیکیشن
Eli Bush

Eli Bush

تهیه کنندگی فیلم4

پوستر زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
The Woman in the Window
2021
پوستر جواهرات تراش‌ نخورده
دو زبانه
جواهرات تراش‌ نخورده
Uncut Gems
2019
پوستر نابودی
نابودی
Annihilation
2018
پوستر لیدی برد
لیدی برد
Lady Bird
2017