دانلود اپلیکیشن
Scott Rudin

Scott Rudin

تهیه کنندگی فیلم9

پوستر زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
The Woman in the Window
2021
پوستر جواهرات تراش‌ نخورده
دو زبانه
جواهرات تراش‌ نخورده
Uncut Gems
2019
پوستر نابودی
نابودی
Annihilation
2018
پوستر جزیره سگ‌ها
جزیره سگ‌ها
Isle of Dogs
2018
پوستر لیدی برد
لیدی برد
Lady Bird
2017
پوستر جایی برای پیرمردها نیست
جایی برای پیرمردها نیست
No Country for Old Men
2007
پوستر تغییر مسیر
تغییر مسیر
Changing Lanes
2002
پوستر نمایش ترومن
نمایش ترومن
The Truman Show
1998
پوستر اتاق ماروین
اتاق ماروین
Marvin's Room
1996