دانلود اپلیکیشن
Guillermo del Toro

Guillermo del Toro

کارگردانی فیلم2

پوستر پینوکیو
پینوکیو
Pinocchio
2021
پوستر هزار توی پن
هزار توی پن
Pan's Labyrinth
2006

نویسندگی فیلم6

پوستر پینوکیو
پینوکیو
Pinocchio
2021
پوستر جادوگرها
دو زبانه
جادوگرها
The Witches
2020
پوستر هابیت: نبرد پنج سپاه
هابیت: نبرد پنج سپاه
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
2014
پوستر هابیت: نابودی اسماگ
هابیت: نابودی اسماگ
The Hobbit: The Desolation of Smaug
2013
پوستر هابیت: یک سفر غیرمنتظره
هابیت: یک سفر غیرمنتظره
The Hobbit: An Unexpected Journey
2012
پوستر هزار توی پن
هزار توی پن
Pan's Labyrinth
2006

تهیه کنندگی فیلم5

پوستر پینوکیو
پینوکیو
Pinocchio
2021
پوستر جادوگرها
دو زبانه
جادوگرها
The Witches
2020
پوستر داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی
داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی
Scary Stories to Tell in the Dark
2019
پوستر حاشیه اقیانوس آرام: طغیان
حاشیه اقیانوس آرام: طغیان
Pacific Rim: Uprising
2018
پوستر هزار توی پن
هزار توی پن
Pan's Labyrinth
2006