دانلود اپلیکیشن
Mindy Kaling

Mindy Kaling

بازیگری فیلم5

پوستر خانه نشین
خانه نشین
Locked Down
2021
پوستر دوستان تجدید دیدار
دوستان تجدید دیدار
Friends: The Reunion
2021
پوستر چین خوردگی در زمان
چین خوردگی در زمان
A Wrinkle in Time
2018
پوستر رالف خرابکار
رالف خرابکار
Wreck-It Ralph
2012
پوستر منِ نفرت انگیز
منِ نفرت انگیز
Despicable Me
2010

بازیگری سریال1

پوستر هیولاها در محل کار
هیولاها در محل کار
Monsters at Work
2021