دانلود اپلیکیشن
Wagner Moura

Wagner Moura

بازیگری فیلم2

پوستر مرد خاکستری
مرد خاکستری
The Gray Man
2022
پوستر گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
دو زبانه
گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
Puss in Boots: The Last Wish
2022

بازیگری سریال1

پوستر دختران درخشان
دختران درخشان
Shining Girls
2022