دانلود اپلیکیشن
Gary Oldman

Gary Oldman

بازیگری فیلم11

پوستر بحران
بحران
Crisis
2021
پوستر زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
The Woman in the Window
2021
پوستر منک
منک
Mank
2020
پوستر تاریک ترین لحظات
تاریک ترین لحظات
Darkest Hour
2017
پوستر شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
The Dark Knight Rises
2012
پوستر هری پاتر و یادگاران مرگ (قسمت دوم)
هری پاتر و یادگاران مرگ (قسمت دوم)
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
2011
پوستر شوالیه تاریکی
شوالیه تاریکی
The Dark Knight
2008
پوستر هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و محفل ققنوس
Harry Potter and the Order of the Phoenix
2007
پوستر بتمن آغاز می‌کند
بتمن آغاز می‌کند
Batman Begins
2005
پوستر هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و جام آتش
Harry Potter and the Goblet of Fire
2005
پوستر هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و زندانی آزکابان
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
2004