دانلود اپلیکیشن
Dylan Clark

Dylan Clark

تهیه کنندگی فیلم5

پوستر بتمن
بتمن
The Batman
2022
پوستر جعبه پرنده
جعبه پرنده
Bird Box
2018
پوستر جنگ برای سیاره میمون‌ها
جنگ برای سیاره میمون‌ها
War for the Planet of the Apes
2017
پوستر کوهستانی میان ما
کوهستانی میان ما
The Mountain Between Us
2017
پوستر فراموشی
فراموشی
Oblivion
2013