دانلود اپلیکیشن
Ryan Coogler

Ryan Coogler

کارگردانی فیلم2

پوستر پلنگ سیاه 2
پلنگ سیاه 2
Black Panther II
2022
پوستر پلنگ سیاه
پلنگ سیاه
Black Panther
2018

نویسندگی فیلم2

پوستر پلنگ سیاه 2
پلنگ سیاه 2
Black Panther II
2022
پوستر پلنگ سیاه
پلنگ سیاه
Black Panther
2018

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر یهودا و مسیح سیاه
یهودا و مسیح سیاه
Judas and the Black Messiah
2021
پوستر هرج و مرج فضایی 2 میراث جدید
هرج و مرج فضایی 2 میراث جدید
Space Jam: A New Legacy
2021