دانلود اپلیکیشن
Sam Medina

Sam Medina

بازیگری فیلم4

پوستر خاطره پردازی
خاطره پردازی
Reminiscence
2021
پوستر آلیتا: فرشته نبرد
آلیتا: فرشته نبرد
Alita: Battle Angel
2019
پوستر 22 مایل
22 مایل
Mile 22
2018
پوستر ونوم
ونوم
Venom
2018