دانلود اپلیکیشن
Mark Wahlberg

Mark Wahlberg

بازیگری فیلم7

پوستر آنچارتد
آنچارتد
Uncharted
2022
پوستر بی‌ نهایت
بی‌ نهایت
Infinite
2021
پوستر اسکوب
دو زبانه
اسکوب
!Scoob
2020
پوستر 22 مایل
22 مایل
Mile 22
2018
پوستر تیرانداز
تیرانداز
Shooter
2007
پوستر رفتگان
رفتگان
The Departed
2006
پوستر حیاط ها
حیاط ها
The Yards
2000

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر بی‌ نهایت
بی‌ نهایت
Infinite
2021
پوستر 22 مایل
22 مایل
Mile 22
2018