دانلود اپلیکیشن
Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

بازیگری فیلم10

پوستر بالا رو نگاه نکن
بالا رو نگاه نکن
Don't Look Up
2021
پوستر روزی روزگاری در هالیوود
دو زبانه
روزی روزگاری در هالیوود
Once Upon a Time in Hollywood
2019
پوستر پیش از سیل
پیش از سیل
Before the Flood
2016
پوستر از گور برخاسته
از گور برخاسته
The Revenant
2015
پوستر جنگوی زنجیرگسسته
جنگوی زنجیرگسسته
Django Unchained
2012
پوستر تلقین
تلقین
Inception
2010
پوستر جزیره شاتر
جزیره شاتر
Shutter Island
2010
پوستر رفتگان
رفتگان
The Departed
2006
پوستر اگه میتونی منو بگیر
اگه میتونی منو بگیر
Catch Me If You Can
2002
پوستر اتاق ماروین
اتاق ماروین
Marvin's Room
1996

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر رابین هود
رابین هود
Robin Hood
2018