خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
J Blakeson

J Blakeson

کارگردانی فیلم1

پوستر من خیلی مراقبم دو زبانه
من خیلی مراقبم
I Care a Lot
2021

نویسندگی فیلم1

پوستر من خیلی مراقبم دو زبانه
من خیلی مراقبم
I Care a Lot
2021

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر من خیلی مراقبم دو زبانه
من خیلی مراقبم
I Care a Lot
2021