دانلود اپلیکیشن
Jun Kunimura

Jun Kunimura

بازیگری فیلم6

پوستر میناماتا
میناماتا
Minamata
2021
پوستر کیت
کیت
Kate
2021
پوستر میدوی
میدوی
Midway
2019
پوستر مومون سرزمین نینجاها
مومون سرزمین نینجاها
Mumon: The Land of Stealth
2017
پوستر بیل را بکش ۲
بیل را بکش ۲
Kill Bill: Vol. 2
2004
پوستر بیل را بکش 1
بیل را بکش 1
Kill Bill: Vol. 1
2003