دانلود اپلیکیشن
Tadanobu Asano

Tadanobu Asano

بازیگری فیلم4

پوستر میناماتا
میناماتا
Minamata
2021
پوستر کیت
کیت
Kate
2021
پوستر میدوی
میدوی
Midway
2019
پوستر ثور: رگنوراک
ثور: رگنوراک
Thor: Ragnarok
2017