دانلود اپلیکیشن
Sarah Paulson

Sarah Paulson

بازیگری فیلم6

پوستر فرار دو زبانه
فرار
Run
2020
پوستر نفرت‌انگیز دوبله
نفرت‌انگیز
Abominable
2019
پوستر جعبه پرنده
جعبه پرنده
Bird Box
2018
پوستر پست
پست
The Post
2017
پوستر یاغی دشت
یاغی دشت
Rebel in the Rye
2017
پوستر زاغ کبود
زاغ کبود
Blue Jay
2016

بازیگری سریال1

پوستر راچد
راچد
Ratched
2020

تهیه کنندگی سریال1

پوستر راچد
راچد
Ratched
2020