دانلود اپلیکیشن
Dennis Quaid

Dennis Quaid

بازیگری فیلم3

پوستر دنیای عجیب
دو زبانه
دنیای عجیب
Strange World
2022
پوستر معجزه آبی
معجزه آبی
Blue Miracle
2021
پوستر میدوی
میدوی
Midway
2019