دانلود اپلیکیشن
Morgan Freeman

Morgan Freeman

بازیگری فیلم14

پوستر محافظ زن هیتمن
محافظ زن هیتمن
The Hitman's Wife's Bodyguard
2021
پوستر غلبه
غلبه
Vanquish
2021
پوستر به دنبال بازگشت
به دنبال بازگشت
The Comeback Trail
2021
پوستر سقوط فرشته
سقوط فرشته
Angel Has Fallen
2019
پوستر بسوی زندگی بهتر
بسوی زندگی بهتر
Going in Style
2017
پوستر لوسی
لوسی
Lucy
2014
پوستر فراموشی
فراموشی
Oblivion
2013
پوستر شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
The Dark Knight Rises
2012
پوستر شوالیه تاریکی
شوالیه تاریکی
The Dark Knight
2008
پوستر لیست آرزوها
لیست آرزوها
The Bucket List
2007
پوستر بتمن آغاز می‌کند
بتمن آغاز می‌کند
Batman Begins
2005
پوستر هفت
دو زبانه
هفت
Se7en
1995
پوستر رستگاری در شاوشنک
رستگاری در شاوشنک
The Shawshank Redemption
1994
پوستر نابخشوده
نابخشوده
Unforgiven
1992

بازیگری سریال1

پوستر انفرادی
انفرادی
Solos
2021