دانلود اپلیکیشن
Kim Si-a

Kim Si-a

بازیگری فیلم2

پوستر پادشاهی آشین از شمال
پادشاهی آشین از شمال
Kingdom: Ashin of the North
2021
پوستر کمد
کمد
The Closet
2020

بازیگری سریال1

پوستر دریای خاموش
دریای خاموش
The Silent Sea
2021