دانلود اپلیکیشن
Sophia Lillis

Sophia Lillis

بازیگری فیلم2

پوستر سیاه چال ها و اژدهایان : افتخار در میان دزدان
دو زبانه
سیاه چال ها و اژدهایان : افتخار در میان دزدان
Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves
2023
پوستر آن: قسمت دوم
دو زبانه
آن: قسمت دوم
It Chapter Two
2019

بازیگری سریال1

پوستر چیزهای تیز
دو زیرنویس
چیزهای تیز
Sharp Objects
2018