دانلود اپلیکیشن
Jessica Chastain

Jessica Chastain

بازیگری فیلم3

پوستر آن: قسمت دوم دو زبانه
آن: قسمت دوم
It Chapter Two
2019
پوستر مردان ایکس: ققنوس تاریک دو زبانه
مردان ایکس: ققنوس تاریک
X-Men: Dark Phoenix
2019
پوستر میان ستاره‌ای
میان ستاره‌ای
Interstellar
2014