دانلود اپلیکیشن
Gary Dauberman

Gary Dauberman

کارگردانی فیلم1

پوستر آنابل به خانه می‌آید
آنابل به خانه می‌آید
Annabelle Comes Home
2019

نویسندگی فیلم4

پوستر آن: قسمت دوم
دو زبانه
آن: قسمت دوم
It Chapter Two
2019
پوستر آنابل به خانه می‌آید
آنابل به خانه می‌آید
Annabelle Comes Home
2019
پوستر راهبه
راهبه
The Nun
2018
پوستر آنابل: آفرینش
دو زبانه
آنابل: آفرینش
Annabelle: Creation
2017