دانلود اپلیکیشن
Bobby Schofield

Bobby Schofield

بازیگری فیلم4

پوستر پیمان
دو زبانه
پیمان
Guy Ritchie's The Covenant
2023
پوستر خانه نشین
خانه نشین
Locked Down
2021
پوستر چری
چری
Cherry
2021
پوستر نفس نکش 2
دو زیرنویس
نفس نکش 2
Don't Breathe 2
2021

بازیگری سریال1

پوستر اس‌ ای‌ اس: قهرمانان یاغی
دوبله
اس‌ ای‌ اس: قهرمانان یاغی
SAS: Rogue Heroes
2022