خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Park Doo-sik

Park Doo-sik

بازیگری فیلم1

پوستر هیتمن مامور جون دو زبانه
هیتمن مامور جون
Hitman Agent Jun
2020

بازیگری سریال1

پوستر سیاه
سیاه
Black
2017