خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Spike Lee

Spike Lee

کارگردانی فیلم2

پوستر ۵ هم‌خون دوبله
۵ هم‌خون
Da 5 Bloods
2020
پوستر بلکککلنزمن
بلکککلنزمن
BlacKkKlansman
2018

نویسندگی فیلم2

پوستر ۵ هم‌خون دوبله
۵ هم‌خون
Da 5 Bloods
2020
پوستر بلکککلنزمن
بلکککلنزمن
BlacKkKlansman
2018

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر ۵ هم‌خون دوبله
۵ هم‌خون
Da 5 Bloods
2020
پوستر بلکککلنزمن
بلکککلنزمن
BlacKkKlansman
2018